Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor

Vi vill alltid hjälpa dig med den bästa och smidigaste lösningen. Här finner du snabbt och enkelt svar på ofta förekommande frågor. Finner du inte svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig.

Allmänna frågor

När installeras min luftvärmepump?

Installation av en luftvärmepump sker normalt inom 2-10 veckor efter beställning om inte annat överenskommits i samband med att ordern tecknats. Tiden varierar  beroende på årstid och arbetsbelastning.

Vad händer när jag gjort en beställning?

Vid utförd beställning kommer du att erhålla en mottagningsbekräftelse rubricerad som ordererkännande via SMS och e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras hos Varmt & Skönt erhåller du en orderbekräftelse samt faktura via e-post.

När kommer en tekniker och hjälper mig?

Tid för servicebesök kan variera beroende på vilket felet är, vår arbetsbelastning eller tillgång och leveranstid på reservdelar. Vår målsättning är självklart att hjälpa dig så fort som möjligt.

Vad är COP och SCOP?

COP är ett effektivitetsmått för att mäta en värmepumps verkningsgrad, även kallad värmefaktor. COP-värdet betyder i det här fallet att för varje förbrukad kW energi så levereras X antal kW värme. Det betyder att en luftvärmepump med ett COP-värde på 4 ger 4 kW värmeeffekt per kW förbrukad energi.

SCOP är en sammanställning av COP-värdet över ett år och kallas även årsverkningsgrad eller årsvärmefaktor. Det visar hur mycket mer energi en luftvärmepump ger jämfört med vad den förbrukar över en hel säsong.

Både COP och SCOP grundas på standardiserade temperaturer som ligger något högre än den Svenska vintertemperaturen.

Hur fungerar en luftvärmepump?

En luftvärmepump utvinner värme från utomhusluften för att sprida den inomhus. Läs mer om hur en luftvärmepump fungerar i vår Köpguide för luftvärmepumpar.

Hur ska jag underhålla min luftvärmepump?

För optimal funktion krävs en ordentlig rengöring av alla komponenter med jämna mellanrum. Vi rekommenderar en fullständig rengöring minst vart tredje år. Beroende på yttre omständigheter kan det vara lämpligt att utföra oftare, exempelvis om det finns husdjur eller är många i hushållet.

Det här kan du göra själv

 • Gör rent dammfiltret minst varannan vecka
 • Se till att utomhusdelens luftintag inte sätts igen
 • Håll utomhusdelen snö- och isfri vintertid

Läs mer om Underhållsservice av luftvärmepump

15 inställningstips för maximal effekt från din luftvärmepump

Luftvärmepumpar är en av de effektivaste lösningarna för att komplettera ett befintligt värmesystem. Det är luftvärmepumpen som ska tillföra det mesta av värmen till huset, men det ordinarie uppvärmningssystemet får inte stängas av.

Här följer 15 inställningstips för att maximera effekten av din luftvärmepump.

 1. Ställ värmepumpen på VÄRME/HEAT under den kalla årstiden, använd ”mode”-knappen på fjärrkontrollen. Läget ”auto” ska inte användas, eftersom avfrostningen då inte fungerar som den ska, samt att luftvärmepumpen kan börja jobba som AC för att motverka värmen från exempelvis en kamin.
 2. Rikta in flödet från inomhusdelen med fast inställning mot den yta där den gör mest nytta. Vid kyla skall luftriktarna vara horisontellt och vid värme ska de riktas med vinkel mot golvet.
 3. Använd manuellt fläktläge, minst hastighet 3-5, för att sprida värmen effektivare i fastigheten. På de flesta modeller går fläkthastigheten ner när kompressorn inte arbetar med att tillföra värme.
 4. Högre fläkthastighet ger lägre energiförbrukning. Fläktmotorn förbrukar endast runt 30W på högsta fläkthastighet och sprider värmen till större delar av fastigheten.
 5. När värmen från inomhusdelen kommit igång kan ni prova att sänka värmen på elementen närmast luftvärmepumpens inomhusdel. Kontrollera vilka element som behöver vara påslagna för att hålla värmen där luftvärmepumpen inte når. Ta aldrig bort element.
 6. Om luftvärmepumpen varit avstängd och temperaturen vid inomhusdelen är för låg (under ca 16 grader) kan det krävas att element i närheten sätts på i för att hjälpa till. När luftvärmepumpen kommit igång kan elementen ställas ned på ca 15 grader (gäller de element som är i närheten av inomhusdelen).
 7. På element med termostat kan ni ställa dessa cirka fem grader under inställd rumstemperatur, så att de kan hjälpa till om luftvärmepumpen får problem eller går sönder – det minskar risken för sönderfrysta vattenrör och annat under den kalla årstiden!
 8. Om luftvärmepumpen behöver tillskottsvärme från element används den av inomhusdelen som sprider värmen vidare. Var noga med att ställa in samtliga husets element under den första tiden efter installation så att de samverkar och att luftvärmepumpen är den som jobbar mest, då uppnås den mest kostnadseffektiva uppvärmningen.
 9. Vid underhållsvärme i fritidshus kan det krävas att vissa element är påslagna för att 10 grader ska kunna hållas i hela huset. Det skyddar även fastigheten om luftvärmepumpen skulle få problem.
 10. Vid vattenburet värmesystem bör termostatventilerna stängas på de radiatorer där luftvärmepumpen ska värma. Shunta eventuellt ner framledningstemperaturen för att undvika att el- eller oljepannan tar över från luftvärmepumpen.
 11. Vid golvvärme kan temperaturen sänkas så att golvet är halvvarmt, men inte värmer rummet. Golvvärme i avlägsna rum skall vara på som normalt. Normal temperatur på golvvärme brukar vara runt 30 grader, men kan ställas lägre om luftvärmepumpen är den primära värmekällan. Lägg en termometer på golvet, för hög temperatur kostar onödig energi.
 12. För att spara på kostnaderna kan luftvärmepumpen vara avstängd på sommaren, men kylfunktionen kan självklart användas om det blir riktigt varmt.
 13. Värmen kommer att vara något högre i rummen närmast inomhusdelen. När det är som kallast kan ni hjälpa systemet och spara energi genom stänga till rum som inte kräver uppvärmning.
 14. Ha som vana att rengöra dammfiltret minst varannan vecka.
 15. Utomhusdelen kommer att släppa en stor mängd vatten på vintern. Se därför till att hålla utomhusdelen fri från snö och is så den kan nyttja energin i utomhusluften maximalt, iaktta försiktighet så ni inte skadar utomhusdelen.

 

Teknisk support

Jag har ett fel på min luftvärmepump, vad gör jag?

Svarstext

Vart kan jag hitta användarmanualer?

Med hjälp av tillverkarens namn och modellbeteckning hittar du snabbt den användarmanual du söker på sidan Användarmanualer under Kundservice.

Varför kommer det vatten från värmepumpens utomhusdel?

Luftvärmepumpen tar hand om värmen i utomhusluften och kyler därför ner den luft som passerar lamellerna i utomhusdelen. Eftersom kall luft inte kan innehålla lika mycket fukt som varm luft bildas kondens som droppar från utomhusdelen eller fryser till is på de kalla lamellerna. När luftvärmepumpen avfrostar används värme för att smälta isen på lamellerna. Att pumpen släpper vatten under den kalla årstiden visar att avfrostningen fungerar som den ska.

 

Hur effektiv är en luftvärmepump i stark kyla?

De bättre luftvärmepumparna har en verkningsgrad på runt 2 till 2,5 vid -15°C och de allra bästa modellerna klarar runt 2,5 ända ner till -25°C.

Hur fungerar underhållsvärme?

Underhållsvärme innebär att du kan ställa luftvärmepumpens termostat på en låg temperatur (runt 10°C). Det kan vara praktiskt i exempelvis fritidshus för att spara på uppvärmningskostnaden och undvika fukt, frost och dålig lukt. När luftvärmepumpen är inställd på underhållsvärme går pumpen på en hög fläkthastighet. En ordentlig luftcirkulation är nödvändig för att sprida den uppvärmda luften och motverka fukt och mögel.

Kan jag stänga av eller ta bort mina element när jag har en luftvärmepump?

En luftvärmepump är ett komplement till din befintliga uppvärmning och behöver därför hjälp av befintliga element. En del luftvärmepumpar stänger av sig när utomhustemperaturen kryper ner till runt -20°C för att skydda kompressorn, då måste befintligt uppvärmningssystem ta vid. Tänk därför på att ställa in elementen så att de stöttar luftvärmepumpen om den skulle få problem eller gå sönder.

Min luftvärmepump uppför sig konstigt, vad ska jag göra?

Om luftvärmepumpen uppför sig onormalt kan du börja med att stänga av den med fjärrkontrollen och sedan bryta strömmen under 20 minuter så den nollställer sig. Gör sedan en omstart och se om du med hjälp av manualen kan uttyda eventuell felkod innan du kontaktar oss.

Det låter om min luftvärmepump, varför?

Knäppningar i inomhusdelen kan uppstå när materialet blir varmt eller kallt, det brukar upphöra med tiden. Det är också normalt att det ångar och låter märkligt när utomhusdelen avfrostar sig.

Hur använder jag AC-funktionen när det är varmt?

För att använda AC-funktionen när det är varmt så ställer du luftvärmepumpen i mode ”kyla” med hjälp av fjärrkontrollen. Använd alltid max fläkthastighet och ställ temperaturen på som mest 7 grader svalare än rummets temperatur. Är det 30 grader varmt i rummet ställs inomhusdelen på lägst 23 grader. För låg fläkthastighet eller temperatur kan leda till översvämning av kondensvatten i inomhusdelen. Kondensvattenslangen används för att släppa ut vatten när maskinen används som AC.

Kan jag fjärrstyra min luftvärmepump?

Via din mobil kan du styra, reglera och schemalägga din luftvärmepump oavsett var du är. Lösningarna och tillbehören varierar beroende på modell av luftvärmepump. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram en lösning som passar!

 

Fakturafrågor

Jag behöver en kopia på min faktura, hur gör jag?

Kontakta oss och meddela detta så hjälper vi dig med en kopia.

Jag har fått en betalningspåminnelse, varför?

Är din faktura betald i tid? Kredittiden är 10 dagar från fakturadatum. Kontakta oss direkt om något inte stämmer.

Kan jag delbetala min faktura?

Du kan välja att finansiera ditt köp hos oss via Wasa Kredit. Vid önskemål om delbetalning kommer en kreditupplysning att göras.

Kan jag skjuta upp förfallodatum på min faktura?

Kredittiden är 10 dagar från fakturadatum. Betalas inte faktura i tid har Varmt & Skönt rätt till påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso. Har du frågor så går det bra att kontakta oss.

Jag önskar en pappersfaktura, hur får jag det?

Vi skickar alla våra fakturor i PDF-format via e-post. Önskar du en pappersfaktura är du välkommen att kontakta oss och meddela detta.

 

Övriga frågor

Jag ångrar min beställning

Vid köp av varor eller tjänster från Varmt & Skönt har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Varmt & Skönt lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan, eller 14 dagar från det datum avtal om tjänst ingicks.

Läs mer om Ångerrätt och returer