Angående falsk information som har spridits inom Stenungsund kommun

Angående falsk information som har spridits inom Stenungsunds kommun

En person som har arbetat som konsult till SaveEnergy AB som arbetar med ventilationsrengöringar och försäljning av värmepumpar har försökt att vilseleda invånarna i Stenungsund kommun och sprida falsk information med syfte för egen vinning.

Det har bl.a. förekommit lögnaktiga påståenden från personen om att Stenungsunds kommun påstår att man skall utföra rengöring av ventilationsaggregat och att SaveEnergy ringer på uppdrag av Kommunen. Det gör vi inte, utan det är högst frivilligt att beställa våra tjänster.

Som en del i vårt utbud av tjänster erbjuder vi kostnadsfria ventilationskontroller, utan förpliktelser för dig, vilket möjliggör för dig som kund att du kan fatta informerade beslut om din ventilationsanläggning och även få kostnadsfri rådgivning på plats i ditt hem av vår ventilationskonsult.

Personen som spridit lögnerna om våra tjänster arbetar inte längre hos och är också polisanmäld.

SaveEnergy arbetar med kunder som bor i småhus. Vi gör rent i ventilationssystem och optimerar luftflöden. Allt för en sund och bra miljö. Vi rekommenderar alla kunder att följa råd och föreskrifter från Boverket.

Vi beklagar djupt det inträffade.

Vill du ha mera information kan du kontakta

Stefan Nero

SaveEnergy AB

08-7151640 eller maila info@saveenergy.se