Hur använder jag AC-funktionen när det är varmt?

För att använda AC-funktionen när det är varmt så ställer du luftvärmepumpen i mode “kyla” med hjälp av fjärrkontrollen. Använd alltid max fläkthastighet och ställ temperaturen på som mest 7 grader svalare än rummets temperatur. Är det 30 grader varmt i rummet ställs inomhusdelen på lägst 23 grader. För låg fläkthastighet eller temperatur kan leda till översvämning av kondensvatten i inomhusdelen. Kondensvattenslangen används för att släppa ut vatten när maskinen används som AC.