Hur fungerar underhållsvärme?

Underhållsvärme innebär att du kan ställa luftvärmepumpens termostat på en låg temperatur (runt 10°C). Det kan vara praktiskt i exempelvis fritidshus för att spara på uppvärmningskostnaden och undvika fukt, frost och dålig lukt. När luftvärmepumpen är inställd på underhållsvärme går pumpen på en hög fläkthastighet. En ordentlig luftcirkulation är nödvändig för att sprida den uppvärmda luften och motverka fukt och mögel.