Hur ska jag underhålla min luftvärmepump?

För optimal funktion krävs en ordentlig rengöring av alla komponenter med jämna mellanrum. Vi rekommenderar en fullständig rengöring minst vart tredje år. Beroende på yttre omständigheter kan det vara lämpligt att utföra oftare, exempelvis om det finns husdjur eller är många i hushållet.

Det här kan du göra själv

  • Gör rent dammfiltret minst varannan vecka
  • Se till att utomhusdelens luftintag inte sätts igen
  • Håll utomhusdelen snö- och isfri vintertid

Läs mer om Underhållsservice av luftvärmepump