Varför kommer det vatten från värmepumpens utomhusdel?

Luftvärmepumpen tar hand om värmen i utomhusluften och kyler därför ner den luft som passerar lamellerna i utomhusdelen. Eftersom kall luft inte kan innehålla lika mycket fukt som varm luft bildas kondens som droppar från utomhusdelen eller fryser till is på de kalla lamellerna. När luftvärmepumpen avfrostar används värme för att smälta isen på lamellerna. Att pumpen släpper vatten under den kalla årstiden visar att avfrostningen fungerar som den ska.