Luftvärmepump

Köpguide luftvärmepump

Se alla våra modeller här

En luftvärmepump är ett kostnadseffektivt komplement till befintlig uppvärmning och återbetalningstiden är relativt kort. Hur stor besparingen blir beror på var i landet du bor, samt husets uppvärmningsbehov och planlösning. Luftvärmepumpen består av en utomhusdel och en inomhusdel som är ihopkopplade med kylrör. Utomhusdelen tar värme från luften utomhus och överför den till inomhusdelen, som i sin tur värmer inomhusluften. Eftersom luft-luftvärmepumpen använder sig av utomhusluft varierar verkningsgraden med utetemperaturen. Sjunker utomhustemperaturen ger värmepumpen mindre värme. För varje kWh el luftvärmepumpen förbrukar ger den mellan 2 och 5 kWh värme, beroende på utomhustemperatur och vilken värme som önskas inomhus. Hög fläkthastighet och hjälp av element bidrar till högre värmespridning och energibesparing. Luftvärmepumpen skapar en cirkulation av inomhusluften och ersätter inte befintlig ventilation. Därför är husets ventilation en viktig faktor, som rätt inställd hjälper värmen från luftvärmepumpen att sprida sig.

Eftersom luftvärmepumpen är ett komplement till din befintliga uppvärmning behöver den hjälp av befintliga element. Många luftvärmepumpar stänger av sig när temperaturen kryper ner under -15°C, en del klarar -18°C och andra ända ner till -25°C. Det är ett sätt att skydda kompressorn och aktiveras automatiskt. Riktigt bra luftvärmepumpar klarar att producera värme även vid lägre utomhustemperaturer, ibland ända ner till – 25°C. Priset är ofta en indikation på hur låg temperatur en luftvärmepump klarar av för att fortfarande producera mer värme än den förbrukar. Vid behov avfrostar luftvärmepumpen utomhusdelen för att undvika isbildning, vilket sker automatiskt på alla modeller anpassade för Norden. Under avfrostningen stängs innerdelen av, ofta blinkar en lampa på inomhusdelen för att visa att avfrostning sker. Avfrostningen kan ta 10-15 minuter och sker ibland fler gånger per timme.

Låg totalkostnad ger hög besparing

En luftvärmepump är en kostnadseffektiv investering och eftersom den är väldigt driftsäker ger den låga underhållskostnader. Kostnaden för luftvärmepump och installation är ca 15 000-35 000 kronor, priset beror på hur effektivt och avancerat system man investerar i, vilket även är avgörande för besparingen. En luftvärmepump har en låg investeringskostnad i förhållande till hur mycket pengar och energi du sparar. Ett genomsnittshus i Sverige får en besparing på 5 000 till 10 000 kr per år. Luftvärmepumpen är ett energibesparande komplement till ditt hushålls ordinarie uppvärmningssystem, som t ex. vattenburen värme eller eluppvärmning. Mest energi sparas i hus som är uppvärmda med direktverkande el.

Bättre luftkvalitet

Till skillnad från andra värmepumpsystem ger luft/luftvärmepumpen även ett bättre inomhusklimat. Luften renas alltid med ett inbyggt filter som fångar upp damm. Beroende på modell kan luften även renas från bakterier, virus, mögelsporer och allergener via avancerade filtersystem som håller dessa skadliga partiklar borta vilket minskar risken för uppkomsten av mögel på möbler och andra ytor. Vissa modeller har även filter för pollen.

Ljud

Vissa luftvärmepumpar är tystare än andra. Riktvärdet ligger runt 25-40 dB för inomhusdelen och 45-55 dB för utomhusdelen. Endast några av de dyrare modellerna klarar att sprida tillräckligt mycket luft i låg hastighet. Det är alltid fläkthastigheten som styr hur mycket uppvärmd luft som kan spridas i fastigheten. Lägre fläkthastighet ger en mindre besparing!

Underhållsvärme

En av luftvärmepumpens smarta funktioner är underhållsvärme. Många stänger av värmen när de lämnar fritidshuset över vintern. När kylan kommer och inomhustemperaturen blir mer ojämn ökar luftfuktigheten inomhus, då ökar risken för mögelskador i exempelvis möbler och väggar, vilket bidrar till den välbekanta unkna lukt som många associerar med just sommarstugor. En annan risk som uppstår i ouppvärmda hus är frysskador på vattenledningar och rör som kan ge kostsamma följdskador. Underhållsvärme innebär att du kan ställa in pumpens termostat på en låg temperatur för att motverka riskerna. Pumpen går på en hög fläkthastighet för att skapa en ordentlig luftcirkulation och beroende på modell kan temperaturen ställas på mellan 8°C och 13°C. Tänk på att ställa in elementen så att de stöttar luftvärmepumpen vid underhållsvärme och slår på om värmepumpen skulle få problem.

Fjärrstyrning

Via din mobil kan du styra, reglera och schemalägga de flesta luftvärmepumpar, oavsett vart du är. Lösningarna och tillbehören varierar beroende på modell.

Luftvärmepump som avfuktare

Du kan använda de flesta luftvärmepumpar som avfuktare. Det fungerar bra i utrymmen som har hög luftfuktighet som exempelvis i en källare. Luftvärmepumpen körs på avfuktningsläge och fångar upp till två liter vätska i timmen. Vid användning i vanligt värmeläge minskar en luftvärmepump fuktigheten med 5-10%, vilket oftast är tillräckligt.

Avfrostning och AC

Vintertid behöver luftvärmepumpen avfrosta sig och det kan bildas mycket vatten som ofta blir is under utomhusdelen. Avståndet mellan utedelen och innedelen bör inte heller vara för långt, mellan tre och fem meter är normalt. Vill du placera den längre bort behövs extra långa rör och mer köldmedie.

En praktiskt funktion är att luftvärmepumpen också kan användas som luftkonditionering under varma sommardagar. Används luftvärmepumpen som AC på sommaren kommer kondensvatten från inomhusdelen att rinna ut via kondensvattenslangen vid utomhusdelen.

Placering av luftvärmepumpen

Placeringen av inomhusdelen har betydelse för hur mycket energi du kan spara. En luftvärmepump reducerar uppvärmningsbehovet upp till 55 procent, i vissa fall betydligt mer, beroende på placeringen, hur den används och husets planlösning. Du behöver inte ha öppen planlösning, men tänk på att en luftvärmepump behöver utrymme – särskilt rakt framför. Vi rekommenderar en hög placering med bra tillgänglighet för att kunna rengöra dammfiltren. Luftvärmepumpen bör placeras så centralt som möjligt för att värmen ska få maximal spridning.

Inomhusdelens fläktar trycker luften framåt och spridningen hindras därför av stängda dörrar, väggar eller skrymmande möbler. Det kan vara bra att fundera på i vilka rum du önskar mest värme, eftersom man räknar med att temperaturen sjunker 1-2 grader för varje tröskel som passeras. Är du ljudkänslig bör närhet till sovrummet undvikas. Har du ett begränsat utrymme eller önskar placera inomhusdelen över en dörr är det viktigt att du väljer en pump som inte är så hög. Det krävs minst 5 cm till taket för att lyfta inomhusdelen på plats, dock rekommenderar vi ett avstånd på 10 cm eller mer för ett tillräckligt bra luftflöde. Om huset har flera våningar kan du placera luftvärmepumpen på mellanvåningen och installera en luftflyttare för att effektivt sprida värmen till övervåningen. Tekniken kan även användas för att sprida värmen till svårtillgängliga rum.

Placeringen av utomhusdelen är inte lika avgörande, men det kan vara bra att vara medveten om vissa faktorer. För att minimera vibrationerna när värmepumpen fästs på väggen kan du t ex. använda stålfjädrar istället för gummibussningar. Utomhusdelen kan också placeras på ett markstativ, då krävs det att underlaget är jämnt och stabilt så att värmepumpen står stadigt. Bäst är en gjuten platta på ca 100 x 60 cm placerad ca 10 cm från husvägg. Riktlinjen är att utomhusdelen monteras ca 50 cm från marken, så att snö inte ska täcka värmepumpen. I norra Sverige kan det krävas att värmepumpen monteras 1 m från marknivå.

Har du frågor eller vill ha hjälp med ditt val av Luftvärmepump? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

 

 

Varukorg
Kontakta oss!
close slider