Betalningsinformation

Betalningsinformation

Vid beställning gäller de priser som anges i offert eller på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter som specificeras separat. Har du köpt en produkt t ex. en värmepump så kommer faktura skickas en tid innan utförandet. Betalning av produkten skall ske innan jobbet utförs alternativ samma dag. Kostnaden för installationen (arbetskostnad) betalar du efter att arbetet är utfört. Du får en faktura på resterande belopp där vi har administrerat ROT-avdraget mot Skatteverket. Du kommer att betala beloppet minus ROT-avdraget som vi kommer att erhålla av Skatteverket.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. SaveEnergy förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en beställning (exempelvis om felaktiga personuppgifter uppgivits eller om det finns betalningsanmärkningar).

Om inget annat har överenskommits skall betalning göras i enlighet med faktura. Vi erbjuder finansiering i samarbete med Wasa kredit.

Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Kredittiden är 5 dagar från fakturadatum och vi debiterar en fakturaavgift om f.n 45 kr. Fakturan skickas tillsammans med din orderbekräftelsen eller efter utförd installation. Betalas inte faktura i tid har SaveEnergy rätt till påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso.

Information om vad som gäller vid ROT-avdrag

Varukorg
Kontakta oss!
close slider