Garanti och reklamation

Garanti och reklamation

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika tillverkare och produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Vi lämnar 1 års garanti på luftvärmepump med installation och 1-års garanti på servicearbete utfört av oss. Om du är osäker går det bra att kontakta oss för information om garantirutinerna för den produkt du är intresserad av.

Undersök varorna noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och att de har förväntade egenskaper. En reklamation ska vid upptäckt göras så snart som möjligt och meddelas SaveEnergy. Reklamationsrätten följer den ursprungliga köparen och inte produkten. En reklamation görs genom att kontakta vår Kundservice.

När reklamationen godkänts kompenserar SaveEnergy dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).

SaveEnergy kontrollerar eller testar returnerade varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och eventuell frakt för att täcka SaveEnergy:s kostnader.

Varukorg
Kontakta oss!
close slider