Ångerrätt och returer

Ångerrätt och returer

Vid köp av varor eller tjänster från SaveEnergy har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till SaveEnergy lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan, eller 14 dagar från det datum avtal om tjänst ingicks.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta SaveEnergy och meddela om frånträdande av köp. Det kan du göra via e-post eller formulär på vår hemsida under rubriken Kundservice. Du kan också meddela SaveEnergy genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till oss. Blanketten hittar du här. Blanketten skickas till SaveEnergy på den postadress som anges under rubriken Om oss.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till SaveEnergy inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades.  Ångerrätten gäller inte en tjänst som har fullgjorts där konsumenten har samtyckt till att tjänsten påbörjas.

Det belopp som du betalat för varan (inklusive ursprunglig fraktkostnad) återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande. Det gäller förutsatt att SaveEnergy inom denna tid fått varan i retur. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Om varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion kan avdrag för värdeminskning ske före återbetalning. Ångerrätten gäller inte om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke. Ångerrätten gäller inte heller varor som har tillverkats enligt anvisningar, eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.

Hantering av returer

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt eller på grund av reklamation) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning. Tänk på att du som kund ansvarar för att varan inte skadas eller försvinner i transporten tillbaka till oss, vi rekommenderar därför att använda ett spårbart transportsätt med kollinummer. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid nyttjande av ångerrätt samt reklamation står du för returkostnaden. Tänk också på att du ansvarar för produkten till dess att den kommit SaveEnergy tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du ersättning för fraktkostnad.

Returer skickas till följande adress:
SaveEnergy
Snickarvägen 3
132 38 Saltsjö-Boo

Kontakta gärna SaveEnergy Kundservice vid eventuella frågor.

Varukorg
Kontakta oss!
close slider