ROT-avdrag

ROT-avdrag

Vid köp av installationstjänster hos oss har du möjlighet att använda ROT-avdraget. Med rotavdraget får du ned kostnaden på din installation. Det enda vi behöver för att kunna ansöka om rotavdraget åt dig är personnummer och fastighetsbeteckning. Vi ansöker sedan om det resterande beloppet hos Skatteverket. Tänk på att du själv är ansvarig för att du är berättigad till ROT-avdrag. Längre ner kan du läsa mer om vilka krav som måste uppfyllas. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen har vi rätt att efterfakturera det belopp som inte är beviljat.

Du betalar mindre direkt

Rotavdraget administreras av oss. Det innebär att vi minskar totalbeloppet för installationen redan innan du gör någon betalning. För våra standardiserade installationer av exempelvis luftvärmepumpar väljer du enkelt om du vill ha en installation med eller utan ROT-avdrag.

Kort om ROT-avdraget

  • Vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras
  • Fastighetsägaren måste vara beställare och betalare av installationen
  • Fastighetsägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag och ha tillgång till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från Skatteverket
  • Om Skatteverket nekar utbetalning efterfaktureras ROT-bidragsbeloppet

Mer information

ROT-avdrag får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott- och fritidshusägare, samt bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter inkluderas inte. För bostadsrätter är det endast möjligt att utnyttja rotavdrag för arbete som utförs inomhus, eftersom utsidan ägs av Bostadsrättsföreningen.

Rotavdraget är ett skatteavdrag som kan utnyttjas vid reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. När du beställer installation av exempelvis värmepumpar och avfuktare från oss, har du möjlighet att utnyttja rotavdraget. Rotavdraget får användas vid installation och reparation av värmepump, men inte vid service. Du får maximalt göra RUT- och ROT-avdrag om 50 000 svenska kronor per år och person.

Skatteverkets krav

  • Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
  • Du måste ha fyllt 18 år
  • Du måste stå som ägare till den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum
  • Din fastighet måste vara minst 5 år gammal
  • Du måste själv ha betalat för tjänsten
  • Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt

Läs mer om rotavdraget hos Skatteverket

Varukorg
Kontakta oss!
close slider