Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor

Vi vill alltid hjälpa dig med den bästa och smidigaste lösningen. Här finner du snabbt och enkelt svar på ofta förekommande frågor. Finner du inte svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig.

Allmänna frågor

No FAQs Found

 

Teknisk support

Jag har ett fel på min luftvärmepump, vad gör jag?

Svarstext

Vart kan jag hitta användarmanualer?

Med hjälp av tillverkarens namn och modellbeteckning hittar du snabbt den användarmanual du söker på sidan Användarmanualer under Kundservice.

Min luftvärmepump uppför sig konstigt, vad ska jag göra?

Om luftvärmepumpen uppför sig onormalt kan du börja med att stänga av den med fjärrkontrollen och sedan bryta strömmen under 20 minuter så den nollställer sig. Gör sedan en omstart och se om du med hjälp av manualen kan uttyda eventuell felkod innan du kontaktar oss.

Det låter om min luftvärmepump, varför?

Knäppningar i inomhusdelen kan uppstå när materialet blir varmt eller kallt, det brukar upphöra med tiden. Det är också normalt att det ångar och låter märkligt när utomhusdelen avfrostar sig.

Hur använder jag AC-funktionen när det är varmt?

För att använda AC-funktionen när det är varmt så ställer du luftvärmepumpen i mode “kyla” med hjälp av fjärrkontrollen. Använd alltid max fläkthastighet och ställ temperaturen på som mest 7 grader svalare än rummets temperatur. Är det 30 grader varmt i rummet ställs inomhusdelen på lägst 23 grader. För låg fläkthastighet eller temperatur kan leda till översvämning av kondensvatten i inomhusdelen. Kondensvattenslangen används för att släppa ut vatten när maskinen används som AC.

Kan jag fjärrstyra min luftvärmepump?

Via din mobil kan du styra, reglera och schemalägga din luftvärmepump oavsett var du är. Lösningarna och tillbehören varierar beroende på modell av luftvärmepump. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram en lösning som passar!

Varför kommer det vatten från värmepumpens utomhusdel?

Luftvärmepumpen tar hand om värmen i utomhusluften och kyler därför ner den luft som passerar lamellerna i utomhusdelen. Eftersom kall luft inte kan innehålla lika mycket fukt som varm luft bildas kondens som droppar från utomhusdelen eller fryser till is på de kalla lamellerna. När luftvärmepumpen avfrostar används värme för att smälta isen på lamellerna. Att pumpen släpper vatten under den kalla årstiden visar att avfrostningen fungerar som den ska.

 

Hur effektiv är en luftvärmepump i stark kyla?

De bättre luftvärmepumparna har en verkningsgrad på runt 2 till 2,5 vid -15°C och de allra bästa modellerna klarar runt 2,5 ända ner till -25°C.

Hur fungerar underhållsvärme?

Underhållsvärme innebär att du kan ställa luftvärmepumpens termostat på en låg temperatur (runt 10°C). Det kan vara praktiskt i exempelvis fritidshus för att spara på uppvärmningskostnaden och undvika fukt, frost och dålig lukt. När luftvärmepumpen är inställd på underhållsvärme går pumpen på en hög fläkthastighet. En ordentlig luftcirkulation är nödvändig för att sprida den uppvärmda luften och motverka fukt och mögel.

Kan jag stänga av eller ta bort mina element när jag har en luftvärmepump?

En luftvärmepump är ett komplement till din befintliga uppvärmning och behöver därför hjälp av befintliga element. En del luftvärmepumpar stänger av sig när utomhustemperaturen kryper ner till runt -20°C för att skydda kompressorn, då måste befintligt uppvärmningssystem ta vid. Tänk därför på att ställa in elementen så att de stöttar luftvärmepumpen om den skulle få problem eller gå sönder.

 

Fakturafrågor

Jag behöver en kopia på min faktura, hur gör jag?

Kontakta oss och meddela detta så hjälper vi dig med en kopia.

Jag har fått en betalningspåminnelse, varför?

Är din faktura betald i tid? Kredittiden är 5 dagar från fakturadatum. Kontakta oss direkt om något inte stämmer.

Kan jag delbetala min faktura?

Du kan välja att finansiera ditt köp hos oss via Wasa Kredit. Vid önskemål om delbetalning kommer en kreditupplysning att göras.

Kan jag skjuta upp förfallodatum på min faktura?

Kredittiden är 10 dagar från fakturadatum. Betalas inte faktura i tid har Varmt & Skönt rätt till påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso. Har du frågor så går det bra att kontakta oss.

Jag önskar en pappersfaktura, hur får jag det?

Vi skickar alla våra fakturor i PDF-format via e-post. Önskar du en pappersfaktura är du välkommen att kontakta oss och meddela detta.

 

Övriga frågor

Jag ångrar min beställning

Vid köp av varor eller tjänster från Varmt & Skönt har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Varmt & Skönt lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan, eller 14 dagar från det datum avtal om tjänst ingicks.

Läs mer om Ångerrätt och returer