Laddbox

Laddbox

Du som skaffar laddbox hemma kan få 50% skattereduktion för grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rot-avdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50% av kostnaden för arbete och material. 

Så mycket kan du få i grönt avdrag

Som mest kan du få 50% i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person/år. Du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

Skattereduktionen för grön teknik gäller för

Arbets- och materialkostnader för installation av laddbox hemma.

En fastighet som ägs av den som begär skattereduktion.

En byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är klar ska vara en fastighet.

Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Detta ingår i alla våra laddboxar.

Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo. Dessa standarder uppfyller alla våra laddboxar.  

Det här ingår i standardinstallationen

  • Maxkraft för laddningspunkt 22 kW (3-fas)

  • Montering av laddbox på vägg

  • Jordfelsbrytare

  • Kabel, maxlängd 6 meter, mellan laddbox och elcentral samt max 2 väggenomföringar i gips och trä och 1 väggenomföring med tätning i tegel och betong

  • Driftsättning och introduktion av laddboxen för elbilsladdning

  • Garanti 1 år på laddbox och installation

  • Kostnader kan tillkomma för eventuella tilläggsarbeten som ej finns med i standardinstallationen. 

Pris inkl. installation innan ROT 21 260 kr

Pris inkl. installation efter ROT 10 630 kr