Utökad Garanti 5 år

690.00 kr

Garanti 5 år

Varmt & Skönt ansvarar för kvaliteten på de varor och tjänster som levereras och reparerar eller byta defekt komponent som uppträder under garantiperioden.
Se fullständiga garantivillkor

Kategori: Etikett:

Varmt & Skönt ansvarar för kvaliteten på de varor och tjänster som levereras. Varmt & Skönt ska reparera eller byta defekt komponent som uppträder under garantiperioden och som reklameras inom två månader från det att köparen upptäckte felet. Garantin förutsätter ett normalt användande och att föreskriven skötsel och underhållsservice utförts. Utförd service skall kunna styrkas genom ett tekniskt protokoll. Reparation eller byte av defekta delar medför ingen förlängning av gällande garantiperiod. Vid eventuella garantianspråk måste originalfaktura kunna visas upp.

5 års garanti gäller luft/luftvärmepumpar som installerats av Varmt & Skönt samt genomgått en underhållsservice av Varmt & Skönt senast 3 år efter installationsdatum.

Undantag från den 5-åriga garantin

  • Om produkten är installerad i så kallad aggressiv miljö, t ex ladugårdar, verkstäder eller andra smutsiga miljöer.
  • Kunden underlåter att genomföra någon av de skyldigheter som köparen har mot Varmt & Skönt enligt de allmänna villkoren.
  • I det fall anvisningar om lagring, placering, provning, installation, montering, kontroll, underhåll och/eller användning som Varmt & Skönt meddelat inte har följts.
  • Skador eller fel som uppstått på grund av ombyggnationer eller andra förändrade förutsättningar i fastigheten.
  • Fel som beror på yttre påverkan, t.ex. väderförhållanden, blixtnedslag, felaktig spänning, annan utrustning, brand- eller vattenskada, felaktigt handhavande, oaktsamhet, skadegörelse, djur eller liknande.
  • Kunden eller tredje part har utfört arbeten på produkter utan godkännande från Varmt & Skönt.
  • Filterbyten, rengöring eller batteribyten.
Varukorg
Kontakta oss!
close slider