Bidrag för energieffektivisering i småhus

Den 3 juli 2023 trädde en ny subvention i kraft avsedd för att främja energieffektiviteten i småhus. Denna subvention ger möjlighet för ägare av permanent bebodda småhus som för närvarande värms upp med gas eller el att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra åtgärder för ökad energieffektivitet. Bidraget kan användas för att täcka delar av materialkostnaderna för specifika åtgärder avseende värmesystemet, såsom installation av värmepumpar eller anslutning till fjärrvärme.

Boverket ger 50% bidrag för energieffektivisering – passa på

Du kan få bidrag till inköp av Frånluftvärmepump, Luft / vattenvärmepump och varmvattenberedare som har egen luftvärmepump. Du får 50% av vad som produkten kostar och 30% av installationskostnaden (ROT). Det kommer aldrig bli billigare att installera eller byta ut gammal utrustning för uppvärmning av hus.

Följande produkter kan du köpa med stora bidrag:

  • Varmvattenberedare med inbyggd värmepump
  • Frånluftvärmepump
  • Luft/vatten värmepump Oljefyllda element och mycket annat

Köper du en varmvattenberedare så sparar du följande förutom 80% av elen som värmer vattnet

Varukorg
Kontakta oss!
close slider