Köpguider

Tycker du det är svårt att veta vilken lösning som passar bäst för just din fastighet? Du kan förbereda ditt köp genom att använda vår köpguide och lär dig mer om olika värmepumpar och ventilationslösningar för bostadshus. I våra guider för luftvärmepumpar, ventilation och avfuktare kan du läsa mer om olika produkter och dess fördelar. Känner du dig ändå osäker finns vi här för att hjälpa dig till rätt lösning för att sänka din uppvärmningskostnader och få ett behagligare inomhusklimat.
Kontakta oss via formuläret nedan och berätta vad du behöver hjälp med. När vi tagit emot din förfrågan återkommer vi till dig så snart vi kan!

Luftvärmepump

En luftvärmepump är ett kostnadseffektivt komplement till befintlig uppvärmning och återbetalningstiden är relativt kort. Hur stor besparingen blir beror på var i landet du bor, samt husets uppvärmningsbehov och planlösning. Luftvärmepumpen består av en utomhusdel och en inomhusdel som är ihopkopplade med kylrör. Utomhusdelen tar värme från luften utomhus och överför den till inomhusdelen, som i sin tur värmer inomhusluften. Eftersom luft-luftvärmepumpen använder sig av utomhusluft varierar verkningsgraden med utetemperaturen. Sjunker utomhustemperaturen ger värmepumpen mindre värme. För varje kWh el luftvärmepumpen förbrukar ger den mellan 2 och 5 kWh värme, beroende på utomhustemperatur och vilken värme som önskas inomhus. Hög fläkthastighet och hjälp av element bidrar till högre värmespridning och energibesparing. Luftvärmepumpen skapar en cirkulation av inomhusluften och ersätter inte befintlig ventilation. Därför är husets ventilation en viktig faktor, som rätt inställd hjälper värmen från luftvärmepumpen att sprida sig.

Eftersom luftvärmepumpen är ett komplement till din befintliga uppvärmning behöver den hjälp av befintliga element. Många luftvärmepumpar stänger av sig när temperaturen kryper ner under -15°C, en del klarar -18°C och andra ända ner till -25°C. Det är ett sätt att skydda kompressorn och aktiveras automatiskt. Riktigt bra luftvärmepumpar klarar att producera värme även vid lägre utomhustemperaturer, ibland ända ner till – 25°C. Priset är ofta en indikation på hur låg temperatur en luftvärmepump klarar av för att fortfarande producera mer värme än den förbrukar. Vid behov avfrostar luftvärmepumpen utomhusdelen för att undvika isbildning, vilket sker automatiskt på alla modeller anpassade för Norden. Under avfrostningen stängs innerdelen av, ofta blinkar en lampa på inomhusdelen för att visa att avfrostning sker. Avfrostningen kan ta 10-15 minuter och sker ibland fler gånger per timme.

Låg totalkostnad ger hög besparing

En luftvärmepump är en kostnadseffektiv investering och eftersom den är väldigt driftsäker ger den låga underhållskostnader. Kostnaden för luftvärmepump och installation är ca 15 000-35 000 kronor, priset beror på hur effektivt och avancerat system man investerar i, vilket även är avgörande för besparingen. En luftvärmepump har en låg investeringskostnad i förhållande till hur mycket pengar och energi du sparar. Ett genomsnittshus i Sverige får en besparing på 5 000 till 10 000 kr per år. Luftvärmepumpen är ett energibesparande komplement till ditt hushålls ordinarie uppvärmningssystem, som t ex. vattenburen värme eller eluppvärmning. Mest energi sparas i hus som är uppvärmda med direktverkande el.

Bättre luftkvalitet

Till skillnad från andra värmepumpsystem ger luft/luftvärmepumpen även ett bättre inomhusklimat. Luften renas alltid med ett inbyggt filter som fångar upp damm. Beroende på modell kan luften även renas från bakterier, virus, mögelsporer och allergener via avancerade filtersystem som håller dessa skadliga partiklar borta vilket minskar risken för uppkomsten av mögel på möbler och andra ytor. Vissa modeller har även filter för pollen.

Ljud

Vissa luftvärmepumpar är tystare än andra. Riktvärdet ligger runt 25-40 dB för inomhusdelen och 45-55 dB för utomhusdelen. Endast några av de dyrare modellerna klarar att sprida tillräckligt mycket luft i låg hastighet. Det är alltid fläkthastigheten som styr hur mycket uppvärmd luft som kan spridas i fastigheten. Lägre fläkthastighet ger en mindre besparing!

Underhållsvärme

En av luftvärmepumpens smarta funktioner är underhållsvärme. Många stänger av värmen när de lämnar fritidshuset över vintern. När kylan kommer och inomhustemperaturen blir mer ojämn ökar luftfuktigheten inomhus, då ökar risken för mögelskador i exempelvis möbler och väggar, vilket bidrar till den välbekanta unkna lukt som många associerar med just sommarstugor. En annan risk som uppstår i ouppvärmda hus är frysskador på vattenledningar och rör som kan ge kostsamma följdskador. Underhållsvärme innebär att du kan ställa in pumpens termostat på en låg temperatur för att motverka riskerna. Pumpen går på en hög fläkthastighet för att skapa en ordentlig luftcirkulation och beroende på modell kan temperaturen ställas på mellan 8°C och 13°C. Tänk på att ställa in elementen så att de stöttar luftvärmepumpen vid underhållsvärme och slår på om värmepumpen skulle få problem.

Fjärrstyrning

Via din mobil kan du styra, reglera och schemalägga de flesta luftvärmepumpar, oavsett vart du är. Lösningarna och tillbehören varierar beroende på modell.

Luftvärmepump som avfuktare

Du kan använda de flesta luftvärmepumpar som avfuktare. Det fungerar bra i utrymmen som har hög luftfuktighet som exempelvis i en källare. Luftvärmepumpen körs på avfuktningsläge och fångar upp till två liter vätska i timmen. Vid användning i vanligt värmeläge minskar en luftvärmepump fuktigheten med 5-10%, vilket oftast är tillräckligt.

Avfrostning och AC

Vintertid behöver luftvärmepumpen avfrosta sig och det kan bildas mycket vatten som ofta blir is under utomhusdelen. Avståndet mellan utedelen och innedelen bör inte heller vara för långt, mellan tre och fem meter är normalt. Vill du placera den längre bort behövs extra långa rör och mer köldmedie.
En praktiskt funktion är att luftvärmepumpen också kan användas som luftkonditionering under varma sommardagar. Används luftvärmepumpen som AC på sommaren kommer kondensvatten från inomhusdelen att rinna ut via kondensvattenslangen vid utomhusdelen.

Placering av luftvärmepumpen

Placeringen av inomhusdelen har betydelse för hur mycket energi du kan spara. En luftvärmepump reducerar uppvärmningsbehovet upp till 55 procent, i vissa fall betydligt mer, beroende på placeringen, hur den används och husets planlösning. Du behöver inte ha öppen planlösning, men tänk på att en luftvärmepump behöver utrymme – särskilt rakt framför. Vi rekommenderar en hög placering med bra tillgänglighet för att kunna rengöra dammfiltren. Luftvärmepumpen bör placeras så centralt som möjligt för att värmen ska få maximal spridning.

Inomhusdelens fläktar trycker luften framåt och spridningen hindras därför av stängda dörrar, väggar eller skrymmande möbler. Det kan vara bra att fundera på i vilka rum du önskar mest värme, eftersom man räknar med att temperaturen sjunker 1-2 grader för varje tröskel som passeras. Är du ljudkänslig bör närhet till sovrummet undvikas. Har du ett begränsat utrymme eller önskar placera inomhusdelen över en dörr är det viktigt att du väljer en pump som inte är så hög. Det krävs minst 5 cm till taket för att lyfta inomhusdelen på plats, dock rekommenderar vi ett avstånd på 10 cm eller mer för ett tillräckligt bra luftflöde. Om huset har flera våningar kan du placera luftvärmepumpen på mellanvåningen och installera en luftflyttare för att effektivt sprida värmen till övervåningen. Tekniken kan även användas för att sprida värmen till svårtillgängliga rum.

Placeringen av utomhusdelen är inte lika avgörande, men det kan vara bra att vara medveten om vissa faktorer. För att minimera vibrationerna när värmepumpen fästs på väggen kan du t ex. använda stålfjädrar istället för gummibussningar. Utomhusdelen kan också placeras på ett markstativ, då krävs det att underlaget är jämnt och stabilt så att värmepumpen står stadigt. Bäst är en gjuten platta på ca 100 x 60 cm placerad ca 10 cm från husvägg. Riktlinjen är att utomhusdelen monteras ca 50 cm från marken, så att snö inte ska täcka värmepumpen. I norra Sverige kan det krävas att värmepumpen monteras 1 m från marknivå.

Har du frågor eller vill ha hjälp med ditt val av Luftvärmepump? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Avfuktare

Att mäta luftfuktigheten i ett utrymme görs som en förebyggande åtgärd. När ett fuktproblem visar sig brukar det ofta ha pågått en längre tid. Upptäcker man röta och mögel så har utrymmet troligen varit utsatt för höga fukthalter länge. Som husägare är det därför bra att utföra fuktmätningar i förebyggande syfte, för att eventuella problem ska upptäckas i ett tidigt skede och man kan vidta åtgärder innan det blir dyrt och krångligt.

Hög luftfuktighet leder till höga fuktkvoter i material, eftersom material eftersträvar samma fukthalt som luften. Det är fuktkvoten i materialet som avgör om exempelvis röta kan utvecklas. Fuktkvoten i material förändras långsammare än luftfuktigheten, därför är fuktkvotsmätning praktiskt om man inte har tid för en utförlig luftfuktighetsmätning, exempelvis i samband med ett husköp.

Om du har höga värden

Vi kan hjälpa dig med en fuktmätning. Om fuktnivåerna är höga så kommer du att bli kontaktad för att diskutera förslag på vidare åtgärder. Vid höga fuktvärden, men utan konstaterad mögel eller röta, kan det ändå vara lämpligt att installera någon form av avfuktare för att säkerställa att skador inte uppstår.

Fukt i krypgrund

I krypgrunden är det som regel ganska kallt. På sommaren är det vanligt att varm och fuktig luft letar sig in i krypgrunden där den kyls den ned, vilket skapar kondens som höjer fuktnivåerna. Markfukt kan också påverka fuktigheten, därför rekommenderas att plastfolie läggs ut och att utrymmet är väl ventilerat. Om dessa åtgärder inte räcker åtgärdar problemet installerar man en sorptionsavfuktare.

Åtgärder

Åtgärder mot fukt kan man sätta in i förebyggande syfte för att undvika problem, men också som en del i att förhindra att tidigare problem kommer tillbaka. Finns mögel och röta i huset måste detta åtgärdas så fort som möjligt. Det viktigaste sättet att förebygga fuktproblem är att tillse att husets dränering är i fullgott skick, nästa steg är att installera en anpassad avfuktare.

Vill du ha hjälp? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Ventilation

God ventilation i våra bostäder är viktigt både för vår egen och husets hälsa, den är nödvändig för att transportera bort fukt och ge oss ett bra inomhusklimat. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny frisk luft. Grundprincipen är att ta in frisk luft (tilluft) i utrymmen som sovrum och vardagsrum och föra ut den förbrukade luften (frånluft) från våtutrymmen, kök, samt i vissa fall garderober.

Självdrag

Ett hus med självdrag fungerar bäst under vinterhalvåret och om en oljepanna värmer upp skorstenen, så att varm luft följer med ut i ventilationskanalerna. Ofta ersätts oljepannan med en elpanna eller värmepump, vilket gör att den uppvärmda skorstenen förlorar sin ventilerande effekt. För att förbättra självdraget kan man då installera en frånluftsfläkt som kopplas mot våtrum, kök och tvättstuga. Den för bort fuktig och förorenad luft, så att ren och frisk luft kommer in via befintliga friskluftskanaler i bostaden. Som minsta åtgärd bör det monteras en badrumsfläkt i varje våtutrymme som sätts i kontinuerligt läge, så att badrum och tvättstuga alltid torkas ur. Vi rekommenderar inte att badrumsfläkten kopplas till lyset.

Frånluftssystem

Frånluftssystem innebär en viss driftskostnad eftersom uppvärmd luft ventileras bort och ersätts med ny uteluft, därför är ett effektivare uppvärmningssystem för huset att föredra. Kostnaden för frånluftsventilation uppvägs dock av en bättre inomhusluft samt att fukt och mögel inte får fäste. Med minskad risk för skador på fastigheten och för att utveckla astma eller allergier blir kostnaden för en bra ventilation ringa.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar använder frånluftsventilationen för att göra värme och varmvatten. Det är mycket energieffektivt! Moderna frånluftsvärmepumpar, där de effektivaste har hela 6 kW kompressor för att återvinna värmen, är t o m godkända enligt dagens hårda energikrav för nybyggnation. De nyare mindre 2 kW-pumparna klarar inte energikraven för nybyggnation, men är ändå betydligt effektivare än de äldre frånluftsvärmepumparna som oftare använder elpatronen som stöd för att göra värme.
Generellt behöver en frånluftsvärmepump runt 30 liter frånluft per sekund för att effektivt återvinna värme, vid mindre flöde riskeras att den inbyggda elpatronen används. Förenklat är skillnaden att en elpatronen använder 1 kW energi för att ge 1 kW värme, medan värmepumpen drar 1 kW energi och ger 3-4-5 kW värme, lite beroende på utomhustemperatur och användning. En välfungerande ventilation gör att frånluftsvärmepumpen producerar billig värme och att huset ventileras effektivt. Det är viktigt att friskluftventiler i sovrum och allrum är öppna så att ventilationsflödet inte hindras, för att elpatronen ska användas minimalt. Det är alltså effektivare att öka värmen i elementen, än att stänga den viktiga friskluften ute. Tänk också på att rengöra och byta dammfiltren, så de inte hindrar ventilationsflödet.

FTX – från- och tilluftsventilation med värmeväxlare

Den bästa och energieffektivaste lösningen är FTX. Det är en från- och tilluftsventilation med återvinning där den utgående luften värmer upp den friska inkommande luften innan den sprids i bostaden. FTX är dyrare lösning att installera än en frånluftsventilation, men blir billigare i drift eftersom den värmer upp tilluften. Den befintliga uppvärmningen inte behöver värma upp kall tilluft. Energiåtervinningen blir normalt 50 – 80 %, jämfört med om värmen inte återvinns.

Med en FTX anläggning kan huset isoleras och tätas ordentligt. Ofta behövs inte ens en elpatron för att värma friskluften, det kan räcka med den uppvärmda frånluften. Blandning av ny syresatt luft blir bättre än om den är kallare än inomhustemperaturen, eftersom syret sprids effektivare. De få graderna som husets värmesystem behöver värma luften är marginellt. Vi har lärt oss att elpatronen inte är energieffektiv. Det är ofta bättre att husets ordinarie värmesystem får göra sitt jobb. Ett FTX-system har normalt en driftkostnad på runt 100 kr per månad. Tillkommer gör de viktiga filterbytena, som oftast rekommenderas var 6:e månad för att systemet skall vara effektivt.

Vill du ha hjälp? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Kontakta oss via formuläret

Eller ring
08-715 16 40

    Utvalda produkter

    Varukorg
    Kontakta oss!
    close slider