Bra att veta om ventilation

Save Energy erbjuder utbyte och uppdatering av befintlig ventilation

Save Energy erbjuder utbyte och uppdatering av befintlig ventilation. För den bästa lösningen krävs kontroll för att kartlägga förutsättningarna och eftersom vi arbetar med egna installatörer ser vi alltid till att rätt kompetens finns. Genom att använda ROT-avdraget kan du dessutom dra av en del av kostnaden för arbetet. Läs mer om ROT-avdraget

Följande ingår i en ventilationsrengöring

Mätning av ventilationsflöden före rengöringen med luftflödesmätare.

 • Rengöring av frånlufts- och tilluftsdon.
 • Rengöring av frånluftsventilationsrör.
 • Dammsugning av ventilationssystemet med dammfälla.
 • Rengöring av fläktmotor och kontroll av aggregat.
 • Byte av klippbart filter för de vanligaste fläkttyperna. Gäller ej specialfilter, påsfilter eller dylikt.
 • Rengöring av imkanalen (om åtkomlig).

Vid behov byts slang mellan kökskåpa och ventilationsrör till imkanalen (om åtkomlig). • Mätning och injustering av ventilationsflöden efter rengöring.


Se våra produkter här!

  Varukorg
  Kontakta oss!
  close slider