,

SAMSUNG A2W R290 ODU 16 3PH Luft/Vatten Med pump

50 000 kr

Fackmannamässig installation av våra certifierade elektriker ingår i alla våra produkter (Värde 5.299 kr)

Möt Samsungs senaste modell i EHS-värmepumpsortimentet: EHS Mono R290, en värmelösning för bostäder. Utöver den låga GWP-faktorn tillhandahåller EHS Mono R290 genomgående varmvatten på upp till 75 °C¹ för uppvärmning av bostäder. Därför kan denna värmepump vara lämplig när man vill byta värmesystem i äldre bostäder. Den har en pålitlig uppvärmningsprestanda tack vare den stora värmeöverföringsytan som gör att den kan leverera 100 % uppvärmningsprestanda vid temperaturer så låga som -10 °C¹.

SAMSUNG A2W R290 ODU 16 3PH Luft/Vatten Med pump

Möt Samsungs senaste modell i EHS-värmepumpsortimentet: EHS Mono R290, en värmelösning för bostäder. EHS Mono R290 är tillgänglig i en rad olika kapaciteter – 5, 8, 12 och 16 kW – och använder R290, ett  köldmedium med en mycket lägre GWP-faktor (endast 3) jämfört med andra köldmedier. Utöver den låga GWP-faktorn tillhandahåller EHS Mono R290 genomgående varmvatten på upp till 75 °C¹ för uppvärmning av bostäder. Därför kan denna värmepump vara lämplig när man vill byta värmesystem i äldre bostäder. Den har en pålitlig uppvärmningsprestanda tack vare den stora värmeöverföringsytan som gör att den kan leverera 100 % uppvärmningsprestanda vid temperaturer så låga som -10 °C¹.

De hydrauliska komponenterna, som pumpen och expansionskärlet, är integrerade i EHS Mono R290 Pump, liksom kontrollsatsen och WiFi-enheten, vilket sparar mycket tid och besvär vid både installation och service. Dessutom tar pumpen inte upp lika mycket plats inomhus och är konfigurerad för SmartThings och EHS-molntjänster.

Vår högtempererade, tystgående värmepump

EHS Mono R290 har en tyst drift tack vare flera innovativa ljudreduceringstekniker, med ljudnivåer så låga som 35 d(BA)² med ett 4-stegs tyst läge. Värmepumpens utomhusenhet har ett dubbelskiktat ljudisoleringssystem med en patenterad Groove Grid Felt-design³, som effektivt stänger ute och absorberar de ljud som alstras av kompressionsdelarna och vibrationer.

Varukorg
Kontakta oss!
close slider