Ventilation- ett måste för en god hälsa

 • Mätning av ventilationsflöden före rengöringen. 
 • Rengöring av frånluftsdon.
 • Rengöring av frånlufts ventilationsrör med viska.
 • Dammsugning av ventilationssystemet med dammfälla.
 • Rengöring av fläktmotor och kontroll av aggregat.
 • Byte av klippbart filter för de vanligaste fläkttyperna. Gäller ej specialfilter, påsfilter eller dylikt.
 • Rengöring av imkanalen (om åtkomlig).
 • Vid behov byts slang mellan kökskåpa och ventilationsrör till imkanalen (om åtkomlig).
 •  Mätning och injustering av ventilationsflöden efter rengöring.
 • Supporttjänst 
 • Klicka här så ringer vi dig.
Varukorg
Kontakta oss!
close slider