Ventilation- ett måste för en god hälsa

Mätning av ventilationsflöden före rengöringen.  Rengöring av frånluftsdon. Rengöring av frånlufts ventilationsrör med viska. Dammsugning av ventilationssystemet med dammfälla. Rengöring av fläktmotor och kontroll av aggregat. Byte av klippbart filter för de vanligaste fläkttyperna. Gäller ej specialfilter, påsfilter eller dylikt. Rengöring av imkanalen (om åtkomlig). Vid behov byts slang mellan kökskåpa och ventilationsrör till imkanalen […]

Ventilation- ett måste för en god hälsa Läs mer »