Installation Luft-luftvärmepump

0.00 kr9200.00 kr

Välj till en Komplett installation – på riktigt!

Vi gör alltid en helt komplett installation till ett fast pris. För installation norr om Sundsvall och på Gotland tillkommer resetillägg om 1 500 kr. Vid installation på ö utan broförbindelse tillkommer ö-tillägg. Inga dolda avgifter eller tillkommande kostnader för elinstallationer, installationsmaterial och annat. Vi arbetar över hela Sverige med egna, omsorgsfullt utvalda installatörer som alla är certifierade att installera din luftvärmepump.

Rotavdraget administreras av oss, det innebär att vi minskar totalbeloppet för installationen. För våra standardiserade installationer av exempelvis luftvärmepumpar väljer du enkelt om du vill ha en installation med eller utan ROT-avdrag.

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Vi gör alltid en helt komplett installation till ett fast pris. För installation norr om Sundsvall och på Gotland tillkommer resetillägg om 1 500 kr. Vid installation på ö utan broförbindelse tillkommer ö-tillägg. Inga dolda avgifter eller tillkommande kostnader för elinstallationer, installationsmaterial och annat. Vi arbetar över hela Sverige med egna, omsorgsfullt utvalda installatörer som alla är certifierade att installera din luftvärmepump.

Rotavdraget administreras av oss, det innebär att vi minskar totalbeloppet för installationen. För våra standardiserade installationer av exempelvis luftvärmepumpar väljer du enkelt om du vill ha en installation med eller utan ROT-avdrag.

Ingår i installationen

 • Frakt
 • Resor 100 km tur och retur, därefter tillkommer resetillägg *
 • Installation av luftvärmepump med 1 inomhusdel
 • Inomhusdel placeras max 2,5 meter över golv
 • Väggkonsol och vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1,5 meter från marknivå
 • 5 meter rör, kondensslang och täckkanaler
 • Anslutning till separat säkring för optimal driftsäkerhet
 • Elkabel (matarkabel) max 10 meter mellan utomhusdel och elcentral med 2-polig strömbrytare
 • Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning
 • Tätning av väggenomföring
 • Driftsättning och test av luftvärmepumpen
 • Handhavandeinstruktion
 • Installationsprotokoll
 • Grovstädning (ej emballage)
 • Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd

* För installation norr om Sundsvall och på Gotland tillkommer resetillägg om 1 500 kr. Vid installation på ö utan broförbindelse tillkommer ö-tillägg.

Med hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 517/2014, Artikel 11.5, skall icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10. Vårt ansvar som återförsäljare ligger i att informera våra kunder om lagstiftningen och om förbudet för privatpersoner att själva utföra installationen.

Läs mer om installationen

Varukorg
Kontakta oss!
close slider