Rengöring av Frånluftsventilation

3010.00 kr

Det är viktigt med bra inomhusluft! Gör rent husets ventilationssystem regel- bundet för att ha en bra inomhusmiljö. Håll rent från bakterier, pollen, damm och annat som du inte vill andas in. Ett dåligt inomhusklimat är en av de vanligaste orsakerna till astma och allergi.
Pris 4.235 kr
ROT -avdrag 1.270 kr
Slutligt pris 3.010 kr

Rengöringen innefattar följande:

 • Mätning av ventilationsflöden före rengöringen med luftflödesmätare, ving hjulsanemometer.
 • Rengöring av frånluftsdon.
 • Rengöring av frånluftsventilationsrör med viska.
 • Dammsugning av ventilationssystemet med dammfälla.
 • Rengöring av fläktmotor och kontroll av aggregat.
 • Byte av klippbart filter för de vanligaste fläkttyperna. Gäller ej specialfilter, pås- filter eller dylikt.
 • Rengöring av imkanalen (om åtkomlig).
 • Vid behov byts slang mellan kökskåpa och ventilationsrör till imkanalen (om åtkomlig).
 • Mätning och injustering av ventilations- flöden efter rengöring.
 • Supporttjänst av SaveEenergy.
 • Upprättande av protokoll med injuste- rade värden skickas efter utfört arbete som PDF.

Övriga villkor

 • Leveranstid: enligt överenskommelse.
 • Bostadsutrymmet skall vara till- gängligt med frilagda områden där ventilation skall rengöras.
 • Imkanal rengörs om den är åtkomlig. Designkåpa/kryddhylla skall vara öppnade för åtkomlighet av imkanal.
 • Byte av köksfläktens ventilationsslang utförs vid behov om detta är frilagt och tillgängligt.
 • Vid takjobb: Rengöring av fläktmotor görs endast om taket har de skydd som krävs enligt arbetsmiljölagen.Tex ett fast glidskydd för godkänd stege.
 • Vintertid skall gång mot fläkt på tak vara snöfri.
 • Filterbyte på åtkomligt fläkt- aggregat sker i de fall det är ett vanligt klippbart filter, ej specialfilter.
 • Vid ombokning/avbokning av beställt arbete mindre än 48 timmar före bokad tid debiteras kund avgift.

ROT-avdrag

 • Ägaren måste vara beställaren av arbetet.
 • Ägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag och ha tillgång till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket.
 • Ägaren/ägarnas personnummer.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Om skatteverket nekar utbetalningen faktureras kunden ROT-bidragsbeloppet.
Varukorg
Kontakta oss!
close slider