Standardinstallation luft/luft värmepump

5390.00 kr

Installation söder om Sundsvall med ROT-avdrag pris 5390 efter ROT

 • Frakt
 • Resor 100 km tur och retur, därefter tillkommer resetillägg *
 • Installation av luftvärmepump med 1 inomhusdel
 • Inomhusdel placeras max 2,5 meter över golv
 • Väggkonsol och vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1,5 meter från marknivå
 • 5 meter rör, kondensslang och täckkanaler
 • Anslutning till separat säkring för optimal driftsäkerhet
 • Elkabel (matarkabel) max 10 meter mellan utomhusdel och el-central med 2-polig strömbrytare
 • Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning
 • Tätning av väggenomföring
 • Driftsättning och test av luftvärmepumpen
 • Handhavandeinstruktion
 • Installationsprotokoll
 • Grovstädning (ej emballage)
 • Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd
Kategori:
Varukorg
Kontakta oss!
close slider