Standardinstallation luft/luft värmepump

8 551 kr

Fackmannamässig installation av våra certifierade elektriker ingår i alla våra produkter (Värde 5.299 kr)

Save Energy AB är ett av Sveriges största fristående installations- och servicebolag av kyl- och luftvärme-pumpar, ventilation i småhus, laddstolpar i privata hus och BRF. Vi har under åren installerat flera än 13 000 värmepumpar med egna tekniker. Det borgar för ett brett och högt kunnande.

Kategori:

Standardinstallation luft/luft värmepump – Installation söder om Sundsvall med ROT-avdrag pris 6549 efter ROT

 • Frakt
 • Resor 100 km tur och retur, därefter tillkommer resetillägg *
 • Installation av luftvärmepump med 1 inomhusdel
 • Inomhusdel placeras max 2,5 meter över golv
 • Väggkonsol och vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1,5 meter från marknivå
 • 5 meter rör, kondensslang och täckkanaler
 • Anslutning till separat säkring för optimal driftsäkerhet
 • Elkabel (matarkabel) max 10 meter mellan utomhusdel och el-central med 2-polig strömbrytare
 • Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning
 • Tätning av väggenomföring
 • Driftsättning och test av luftvärmepumpen
 • Handhavandeinstruktion
 • Installationsprotokoll
 • Grovstädning (ej emballage)
 • Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd

Värmepumpar för olika husstorlekar – När du väljer värmepump är husstorleken avgörande. värmepumpar kommer med olika effekt och naturligtvis kan en starkare värmepump värma upp en större yta. Hos oss kan du hitta värmepumpar som passar olika stora hus, men också till olika typer av hus och utrymmen.

Save Energy AB är ett av Sveriges största fristående installations- och servicebolag av kyl- och luftvärme-pumpar, ventilation i småhus, laddstolpar i privata hus och BRF. Vi har under åren installerat flera än 13 000 värmepumpar med egna tekniker. Det borgar för ett brett och högt kunnande.

Vi har under lång tid arbetat med inomhusluften i villor och fritidshus. Vi är experter på rengöring och injustering av luftflöden. Vi har full behörighet från el-säkerhetsverket för att arbeta med el som är relaterad till arbete med ventilation och luftvärmepumpar. Du och ditt hus kommer att bli väl omhändertagna.

Följ oss gärna på Facebook

Vill du vet mer om Standardinstallation luft/luft värmepump kontakta oss gärna här!

Varukorg
Kontakta oss!
close slider