Service Luftvärmepump Karlshamn

Service Luftvärmepump Blekinge

✔ Vi finns över hela Sverige

Luftvärmepump service

✔ Installation ingår i priset

Service & felsökning av luftvärmepump i Blekinge. Vi utför service på luft-luftvärmepumpar och kan hjälpa till med felsökning och reparation av trasiga luftvärmepumpar. Personlig rådgivning ingår alltid när du behöver service av värmepumpar. Låt SaveEnergy utföra service och underhåll, av din värmepump. Vi finns i Blekinge & även i hela Sverige. Installation ingår vid köp av luftvärmepump. Vi har alltid bra erbjudanden och vill du kan du betala med Klarna.

Hur går en service luftvärmepump Blekinge till?

Våra tekniker plockar isär innerdelen och rengör alla vitala komponenter samt går igenom utomhusdelen. För optimal funktion bör du kontakta en auktoriserad tekniker åtminstone var tredje år. Beroende på yttre omständigheter behöver du kanske göra det oftare. Detta eftersom effektiviteten på din värmepump sjunker vid för långa mellanrum mellan service luftvärmepump Blekinge.

En behörig tekniker kommer att inspektera ditt system för att se efter följande:

  • En grundlig inspektion och underhåll av hela systemet
  • Visuell inspektion av alla komponenter (inklusive kondensator- och förångningsslingor, fläktmotor, termostat, köldmedieledningar, elektriska ledningar och anslutningar)
  • Kontroll av alla inställningar och kalibreringar för att se till att de är korrekta
  • Kontrollera om det finns några köldmedieläckor och utföra ett tryckprov
  • Rengöring eller byta ut smutsiga luftfilter, inspektera och smörja alla rörliga delar och justera inställningar vid behov
  • Testning av kompressorns starttid, temperaturhöjning och kapacitet kan göras för att se till att den fungerar effektivt

Installation av luft värmepump i Blekinge

Det som är det viktigaste är att hitta rätt placering till inomhusdelen. Utifrån det bestäms sedan var luftvärmepumpens utedel hamnar. Man vill gärna ha så kort rördragning som möjligt eftersom det har en viss påverkan på värmepumpens effekt. Rent praktiskt görs hålgenomföringar för installationen av innedelen, och man förlägger sedan en rörkanal genom väggen till utedelen. En normal installation av en luftvärmepump tar uppskattningsvis cirka fem timmar och eftersom det inte är några tyngre enheter kan den genomföras av en ensam installatör. Om du har ett hus med gjuten sockel är det ett alternativ att göra en upphängning av utedelen på en väggkonsol. Annars burkar man sätta luftvärmepumpen på ett markstativ. I båda fallen sätter man dessutom ofta extra vibrationsdämpare för att få en tyst och driftsäker luftvärmepump.

En luft/luftvärmepump består egentligen av två separata enheter, en utedel och en innedel. Och just i förberedelsearbetet inför en installation så är innedelen mest intressant. Innedelens uppgift är att sprida den varma luften i ditt hus. För att värmen ska nå överallt är därför placeringen av luft/luftvärmepumpens innedel särskilt viktig. Det man vill åt är en så fri väg som möjligt för luften att spridas. På fackspråk säger man att man vill ha så lång kastlängd som möjligt på utsläppet av luften. För varje rum som värmen ska sprida sig vidare in i brukar man räkna med en sänkning av temperaturen med cirka en grad jämfört med rummet där innedelen är installerad. Det är viktigt att tänka på när du reglerar temperaturen på luftvärmepumpen efter installationen.

Vi erbjuder luftvärmepumpar & en fast komplett installation ingår alltid.  (fast elinstallation ingår alltid värd 2.500 kr) Vi arbetar över hela Sverige med egna certifierade installatörer både vid installation & service.

Försäljning av ny luftvärmepump i Blekinge

Vi erbjuder luftvärmepumpar inklusive installation i v & i hela Sverige. Nordiska modeller från kända märken: Electrolux, Hitachi, Innova, LG, Mitsubishi, Nike, Panasonic, Toshiba, Bosch & Wilfa.

Service luftvärmepump Blekinge

Behöver du boka service luftvärmepump Blekinge eller har du några frågor om hur det går till? Vi finns här för att hjälpa dig! 

Varukorg
Kontakta oss!
close slider